ARTIKLAR

Vi skriver regelbundet artiklar med tips, tricks och de senaste möjligheterna med AI och Chatbots inom kundservice.

Se siffrorna: Chatbots har stor betydelse för företag

Statistik och undersökningar visar att det finns ett starkt stöd för chatbottar inom kundservice. Över hälften av kunderna anser att de löser klagomål på ett effektivt sätt och nästan 90% har en positiv eller neutral upplevelse.